Výsledky závodu CUC478


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK1DCS 63 1,333
OK2NO 61 1,333
OK2PYA 60 1,367
OM3PA 57 1,233
OK1AY 56 1,267
OM8AQ 55 1,033
OK2BNF 54 1,100
OK5YL 54 1,067
OM3IAG 48 0,967
OM8ON 44 0,867
OK1USP 43 1,000
OK1KA 43 0,967
OK1DEP 42 0,967
OK1LZ 41 0,700
OK1HCD 40 0,833
OM7CG 33 0,733
OK1DOR 32 0,867
OK1UHQ 30 0,700
OK1FLT 16 0,400
OK2ABU 10 0,233

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1FII/Q 40 0,900
OK1LO/Q 40 0,800
OK2BND/Q 36 0,733
OK1DZD/Q 36 0,700

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK2OP 65 1,667


2. liga
Error logy
Neuznané značky