CUC82
Účast v tomto prvním nedělním kole je slabší. Celkem soutěžilo 39 stanic. Program vyhodnotil 1094 spojení. Soutěžní potenciál je 2,533. Někteří skalní CUCáci na závod v neděli zapoměli, nebo jim termín nevyhovoval. Z komentářů vyplývá, že podmínky byly dobré. Je to vidět i na  tabulce error logy. Když jsem ji procházel, připadlo mi, že oproti minulým kolům je tam mnohem méně chyb.
Některé chyby vznikly zcela jistě vašim překlepem při zápise: OK1MHP,OK2BDL,OM3KPA
Také žebříčel ACP doznal změny v kategorii QRP. Protáhl se o čzyři nové stanice - OK1EV, OK2BLD, OK1DAM, OK2KG.

Zdena se s námi na chvilku loučí. Zdeno, jménem celé CUCácké rodiny Ti přeji klidné následzjící měsíce a návrat zpět do soutěže s novými silami.

Výsledky CUC82

Poznámka vyhodnocovatele: Milan mne upozornil na nepřesnou informaci. Uvádím na správnou míru. Pokud spojení začnete před koncem závodu a ukončíte až po odpískání, počítačové deníky vám zapíší čas 1730. Náš program toto vezme. Ale nemůže logicky být u dvou posledních spojení čas 1730. Nelze mít dvě spojení ukončená po 1730 s tím, že začaly včas to jest obě před 1730.

Vaše komentáře

Žebříček ACP po posledních 16 kolech

CUL82
OK1IF_CUL82.wav

Jak nás slyšel skimmer

OL5Q_CUC82