Výsledky závodu CUC91Většina z Vás si stěžovala na podivné podmínky. Ano byly netypické, jak je zřejmé z ionogramu.


Vlivem poruchy byla tentokrát odrazná vrstva "proklatě" vysoko. To muselo nutně přinášet problémy stanicím ze "středu dění" a všem těm, jejichž vyzařovací úhel antény je "nižší". Zelená křivka "jiné polarizace" nahrávala spíše použít DX antény než naše NVIS. A tak se to projevilo pozitivně na signálech těch, jejichž antény jsou různě zalomeny, či mají znatelně vyšší vertikální složku. Ale nebojte "bude lépe".
Bohužel i s těmito anomáliemi se musí počítat. Zkrátka se to chovalo "jinak" než minule. Ale Skimmer Vám to docela objektivně změřil. Bohužel jeho přijímací anténa je citlivější na vertikální složku a tak je stav takový, jaký je.
Skimmer nám tentokrát malinko švindloval i ve značkách. Ale myslím, že si to domyslíte. Signál OK2WA/Q byl zkreslen tímto spotem:
DX:   3537.8 OK2WA/Q    28 dB 28 WPM DE      1521Z

Tedy nejde o nic, ale zřejmě o špatnou interpretaci signálu Radka OK2RJC/p. Jinak program ukazuje, že nás bylo 45.

Výsledky závodu CUC91

Komentáře CUC91:

Žebříček ACP po 91. kole


CUL91 (OK1IF.wav
CUL91 (OK1FHI mp3)