Skimmer potřetí....

Určitě každého z nás se někdy dotklo to, že na žebříčku skimmeru byl katapultován do čela, přitom má stále stejné zařízení. Někteří z Vás, zvláště ti, kteří jsou odkojeny pravým Hamspiritem, to berou strašně osobně. Už jsme si zde vysvětlovali, že tato čísla jsou ryze INFORMATIVNÍ a vyhodnocovatel s nimi absolutně neuvažuje a ani by si netroufl je brát za něco absolutního. Už jsme si zde vysvětlovali, že například při vzniku "směrnicového efektu", či výskytu mimořádné vrstvy Es, mohou nastat zajímavé situace. Přitom ta vrstva Es může zasahovat jen malou oblast (třeba jen 50x50 km). Tato oblast se dokonce může dynamicky a to velice rychle posouvat. Mohou nastávat úkazy typu "fokuzace ionosféry". Zkrátka je to fenomén, který stojí za to ho sledovat a zkoumat. Ti z nás, kteří mají typické NVIS antény, jsou v určité době na tom třeba daleko lépe, než ti, kteří používají vysoko umístěné antény. Zkrátka těch vlivů je strašně moc. Ale pojďme si to demonstrovat na příkladu. Dnes po ránu jsem na 3528 KHz dával výzvu s 10W, abych po 5 minutách se přeladil na 3530 KHz a zvedl výkon na 100W. A nyní se podívejme, co mi naměřil skimmer (v různých oblastech Evropy).Rozdíl mezi 10W a 100W je 10dB. Jak si můžete všimnout, pak jen OL5Q zaregistroval přesně těch 10dB. Žádný jiný skimmer to již nezaregistroval. Proč? Protože měření nebylo prováděno v absolutně shodnou dobu a mohlo se i změnit šumové pozadí. Současně se prudce mění podmínky a útlum. To však neznamená, že měření těch skimmerů je totálně špatné. Zkrátka mám jen data a mohu přemýšlet, případně studovat, proč tomu tak je. A te´d si představte, že po změně času mi pracujeme v oblasti směrnicového efektu. To zesílení našich signálů může být až 25 dB (pohrabte se na mém webu ve zvukových nahrávkách, kdy jsme s Jirkou OK2RZ prováděli majákové testy s 80 uW (microwatty). Pamatuji si, jak jsem tenkrát dostával Emaily, že je to teoreticky nemožné. Dokonce jsem byl na jednom fóru ošklivě pojmenován. Pisatel psal, že změřit tento výkon v anténě je nemožné a prý jak jsem to měřil. No samozřejmě pomocí přesného osciloskopu. Ten experiment by vůbec neměl smysl, pokud bych se "oblboval" sám. Při našem CUCu hrozí někdy i falešné spotování, že k naší značce je přiřazen signál protistanice, která nás volá. Zkrátka skutečně se může vyskytnout něco, co je divné. Proto si nikdy vyhodnocovatel nedovolil dělat z něčeho závěry. Prosím nedělejte je i vy.
Na druhou stranu jsou stanice u kterých to dlouhodobě a průměrově sedí. Je to možná dáno i tím, že jejich anténa je jiná, než u těch, kteří mají skokově různé a to dost diametrálně, naměřená data. To opravdu může způsobovat třeba i různé zalomení antén, stav země atd. Chápu Jirku OK1ARN, že byl malinko otráven a volal po "zmizení" údajů skimmeru. ( Na čem si Jirka určitě zakládá, je jeho čest). Zrovna tak Zdenka OK2BBI s tím měla v minulosti problém, nebo i Vašek OK1DCS a další.... Přesto se nedomnívám, že bychom měli něco dávat ke zmizení. Je to určitý náhled na věc a podklad ke studiu. Jako vyhodnocovatelé máme skutečně práce dost. Nikdy jsem nechtěl a nebudu dělat cenzuru ve Vašich komentářích (snad jen v ojedinělých případech porušení slušného chování). Zkuste se prosím zamyslet nad tím. Když jsem s ionogramy začínal, tak jsem si vyhodnocoval úspěšnost v závodě a to právě srovnáváním různých ionogramů. Hledal jsem vzniky ionoduktů. Zjistil jsem, že existují podmínky, které mne katapultují do čela závodů. Někdy se mi nechce ani vstávat. Pohled na ionogram mi říká, že v tomto OK CW závodu asi vybouchnu. Skutečně to tak funguje a dokonce už mám vysledováno proč. Nikdy však nebudu napadat úspěšnější kolegy z toho, že neměli 100W, ale třeba kW. Ten kW by se totiž projevil jiným způsobem. A tak Jirko snad toto vysvětlení stačí. Pochop některé z nás, že ten graf budeme i nadále používat ke studiu našich antén. I nadále budeme graf uvádět názvem "JAK NÁS SLYŠEL SKIMMER" a ne např. "JAKÉ POUŽÍVÁTE VÝKONY". Děkujeme všem za krásný závod. Bez Vaší účasti by to nešlo. Jsme hrdi na to, že naše CUCácká pospolitost se řídí HAM spiritem a že si dokážeme vždy vše vysvětlit.

Milan

Výsledky závodu CUC95

Jak nás slyšel skimmer OL5Q?
Výsledky závodu CUC95


Vaše komentáře:

Tabulka ACP po CUC95

CUL95 (ok1if  800 kb *.WAV)

Poslouchat pile up na široký filtr je docela zábava. Znám contestmany, kteří říkají, že by závod na úzký filtr nemohli jet. Podle mých zkušeností však zatěžujeme mozek dalšími signály. Ty je nutné v mozku odfiltrovat. Samozřejmě by filtr neměl být zase moc úzký. To by hrozilo, že se nám do něj nikdo netrefí. A tak souhlasím s názory CT1BOH, že ideální filtr je 330 Hz a jako přehledový 500Hz. Ale posuďte sami, co jsem na SW80 slyšel. Schválně si to dejte jako křížovku a napište posloupnost stanic, které jsou na záznamu. No schválně...HI.

Záznam celého závodu ušima SW80+ (8MB wav)Luboš OK1FGD vzpomíná na Holice 2009

Holice a CUCáci v roce 2009

(Soubor ppt 8,5 MB)

Závěrem se Luboš ptá: "A to je konec?". Ne Luboši, není. Určitě si nějaké neoficiální mistrovství OK /OM v CUCání letos uděláme. Trošku je vždy problém v tom, zda k nám budou dobře nakloněni sponzoři. Ale v mozkovém centru se určitě zamyslíme a něco z nás do Holic "vyleze".