Výsledky závodu CUC96
CUC96


Celkem bylo vyhodnoceno 1764 záznamů o spojeních. Zpracováno je  48 došlých deníků. Tohoto kola se  zúčastnilo 53  stanic. Soutěžní potenciál byl 3,467.
Vítáme do rodiny po delší odmlce Jirku OK2RZ. Jeho vstupní slova jsou v komentářích. Došlo k pohybům v ACP tabulce. V tomto kole nám chybí Nika.


Výsledky 96. kola
Všechny deníky bez chyb.
Pokud máte Dupe spojení, nechte bez povšimnutí. Program se s tím srovná. Pokud tam upravíte značku (např.  *OK1AAA Dupe), neb jinak změníte zápis, musíme toto spojení hledat a odstraňovat tyto úpravy. Děkujeme.

Tabulka ACP po kole CUC96

Vaše komentáře

CUL 96
OK1IF_CUL96.wav
OK1FHI_CUL96.mp3

Jak nás slyšel skimmer
Skimmer_cuc96