CUC247 ...... 3.3.2014
vyhodnocuje ZC

opět slušné podmínky

tentokrát ani nebylo rušení kolem 3550

vítáme OK1KFQ/q

výsledky

ACP

komentáře

skimmer

Jak na CUC247