CUC366......Vyhodnocen
vyhodnotil OK1FGD  29.6.2016   19:05


CUC366 statistika:
Stanic celkem 40
Došlých deníků 30
Vyhodnocených spojení 769
Závodní potenciál 2600


Konečné výsledky

Tabulka ACP

Komentáře

Skimmery

CUL 366
OK1FGD CUL 366

OK2BND CUL 366


Jak na CUC 366