CUC419...... 3. 7. 2017
Vyhodnocen OK2WA, poslední aktualizace 6.7.2017 v 07:55


Stanic celkem 40
Došlých deníků 32
Vyhodnocených spojení 1000
Závodní potenciál 2,600Výsledky kola 419


Komentáře

CUL 419 -  OK1FGD

CUL 419 -  OK2WA

Tabulka ACP po CUC419

Skimmery 


Jak na CUC419 - 3.7.2017
Pileup odjede Vašek OK1DCS

V CUC420 je nominována Zdena OK5YL