CUC448......  22. 1. 2018
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu v 19:00

Dnes poprvé dosáhl na první příčku v ACP a tím i první bod pro extraligu Josef OK1USP.  Blahopřejeme.

Stanic celkem 37
Došlých deníků 28
Vyhodnocených spojení 762
Závodní potenciál 2.400

Celkové výsledky

Komentáře

Tabulka ACP po CUC448

Skimmery

O tom běžkování jsem nekecal. Z raního běhání fotka kousku Žacléřské bílé stopy.


Jak na CUC448
Pilap pojede OK1AY