CUC480...... 3. 9. 2018
vyhodnocuje lz

Vyhodnoceno ve středu.


Stanic celkem 40
Došlých deníků 34
Vyhodnocených spojení 912
Závodní potenciál 2.600

Tak  jsem se při ukládání komentářů docela bavil. Jak vidět, nedařilo se více borcům. Ale bude líp, horší to snad ani již být nemůže.
Bylo nás tentokrát hodně (Zatím 40) a i deníků bylo posláno více, než je zvykem. S potěšením jsem přijal deník OK1FPA. Měl jen dvě QSO, ale nechtěl neposláním deníku poškodit dané protistanice.To je dobře.
Škoda, že nám trochu kazí potěšení nekázeň. Pepík OK1USP na nešvary upozorňoval vícekrát. Ale jeho slova nedopadla na úrodnou půdu a vše se dále opakuje.Borci, jde o zábavu a nerozdáváme ceny zy umístění. Pokud chete někdo utrhnout o řádek lepší místo, prosím. Ale kazíte radost ostatním. Potvrzuji bezezbytku to, co Pepa kritizuje. Jelikož se mi nedařilo, hodně času jsem ladil a poslouchal. Řada stanic po skončeném spojení nedá, nebo ani nestačí dát výzvu a již se na ní valí řada zájemců.
Bylo tu řečeno, že po skončení spojení dá stanice na kmitočtu CQ OK1AAA, nebo OK1AAA test. Snad jen u pileupové stanice by šlo zamhouřit oko, kdybychom ale četli tebulku preferencí, nebo sledovali provoz. Nechtějte z nás dělat policajty a uvádět zde stanice s prohřešky, nebo sahat k diskvalifikaci.Jsme soutěžící a užíváme si to. Vyhodnocování je něco navíc a ještě k tomu řešit prohřešky??Néééé. Každý má svou závodnickou a hamovskou čest.
A drobná poznámka na konec: Nařizujte si čas v počítači, aby jste nezačínali dávat výzvu téměř půl minuty před 17:30.

Celkové výsledky
Chyby v denících: OK2BNF - chybný čas u 1. qso (opraveno pořadatelem)

Komentáře CUC480

Tabulka ACP po CUC480

Skimmery

CUL CUC480
OK1FGD CUL480.mp3
OK2OP CUL480.mp3Jak na CUC480 - 3.9.2018

Pileup pojede Jirka OK2NAJ  pod značkou OL13FORT.
Pro CUC481 je nominován OK1AY?