CUC548...... 6. 1. 2020
vyhodnotil OK2WA, poslední update 8.1.2020 v 20.15


Stanic celkem 24
Došlých deníků 20
Vyhodnocených spojení 242
Závodní potenciál 1.533


Výsledky CUC 548

Komentáře CUC548

Tabulka ACP po CUC548 

Skimmery


Jak na CUC548 - 6.1.2020