CUC599 ...  28. 12. 2020

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 30.prosince v 19:15
The contest was evaluated by OK2OP, last update December 30. at 7:15 PM


Změna času závodu se nepromítla v některých denících:

OK1FII ... špatný čas, opravil vyhodnocovatel
OK1LZ ... špatný čas, opravil vyhodnocovatel
OK1DZD .. špatný čas, opravil vyhodnocovatel
OK1AY ... špatně čas posledního spojení - opraveno


Stanic celkem/Stations in total 22
Došlých deníků/Amount of  received logs 18
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 409
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,400


Celkové výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC599 / How can I run in round 599
Preference CUC599
Bodů/Points
Pileup: OK1DCS
5
OK1NS, OK1LZ, OK2BCF
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3