CUC614 ...  12. 4. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 14.dubna v 20:00
The contest is evaluated by OK2OP, last update April 14. at 08:00 PM


Stanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 647
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,800


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC614 / How can I run in round 614
Preference CUC614
Bodů/Points
Pileup: OK1DCS
OK2BLD, OK1LZ, OK1DJQ
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3