CUC619 ...  17. 5. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 19.května 2021 v 21:00

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 19. May 2021, 9:00 PM


Stanic celkem/Stations in total 30
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 747
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,000


Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


Jak na CUC619 ? / How can I run in round 619 ?