CUC641 ... 18. 10. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 20.10.2021 v 23:30

The contest was evaluated by OK2OP, last update at October 20. at 11:30 PM
Stanic celkem/Stations in total 30
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 679
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.933
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC641? / How can I run in round 641?


Preference CUC641
Bodů/Points
Pileup: OK1DCS
5
OK2ABU, OK1DAR, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3