CUC662 ... 14. 3. 2022

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 16.3.2022 v 19:00

The contest was evaluated by OK2OP, last update at March 16. at 07:00 PMStanic celkem/Stations in total 26
Došlých deníků/Amount of  received logs 20
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 498
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.600
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC662? / How can I run in round 662?


Preference CUC662
Bodů/Points
Pileup: OM3CQ
5
OK1LZ, OK1DAR, OK2BLD
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3