CUC 381 ... 10.10.2016
vyhodnocuje OK2BDF, poslední aktualizace středa 18:40

po zjištění rozdílů vyhodnotil 19:15 OK1FGD


Opravené chyby v denících:
OM7CG - chybný časový údaj posledního spojení
OK1DZD - přípona CSV souboru byla TXT - nevezme vyhodnocovací program
OK2BNF - název souboru deníku neobsahoval CALLCUC 381 statistika:
Stanic celkem 43
Došlých deníků 36
Vyhodnocených spojení 1072
Závodní potenciál 2,8Výsledky

Tabulka ACP 

Komentáře

Skimmery


CUL 381
OK1FGD.MP3
OK2BND.MP3Pileup 381 OK1FGD

OK1FGD.CUC 381.MP3


Jak na CUC 381